Przychodnia Rejonowa w Skale: 12 389 00 00, 12 389 10 05, 12 389 10 56
Poradnia Pediatryczna: 12 416 29 64
Ośrodek Zdrowia w Cianowicach: 12 389 10 13
E-mail: kontakt@przychodnia-skala.pl

Izolacja i kwarantanna

Strona główna / Izolacja i kwarantanna
IZOLACJA KWARANTANNA
odosobnienie osoby chorej na chorobę zakaźną

(pozytywny wynik testu diagnostycznego tj. wymazu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2)
odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie

Kwarantannie podlegać będą osoby z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną tj. powyżej 15 minut, poniżej 2 metrów, bez środków ochrony osobistej (maseczki)
Czas trwania izolacji

Przebieg objawowy:

nie mniej niż 13 dni od wystąpienia objawów
Przebieg bez objawów klinicznych:

10 dni od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2
Czas trwania kwarantanny

10 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia

WAŻNE

Informację o objęciu kwarantanną umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Współmieszkańcy

Podlegają obowiązkowi kwarantanny
Czas trwania kwarantanny:

okres izolacji osoby chorej + 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji (od dnia 3.11.2020r.)
Współmieszkańcy

Nie podlegają obowiązkowi kwarantanny (od dnia 24.10.2020 r.)


Uwaga: Skierowanie na test diagnostyczny w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – powoduje konieczność poddania się obowiązkowej kwarantannie. Kwarantanna ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie samodzielnie pozyskiwać dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek (pracodawcy). Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o świadczenie chorobowe, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.