Przychodnia Rejonowa w Skale: 12 389 00 00
Ośrodek Zdrowia w Minodze: 12 389 90 07
Ośrodek Zdrowia w Cianowicach: 12 389 10 13

Kontakt

Strona główna / Kontakt

Przychodnia Rejonowa w Skale

 • 32-043 Skała,
  ul. Słomnicka 69
  Dyrektor:
  Marzena Grochowska
  p.o. Z-cy Dyrektora ds. medycznych:
  Izabella Barczyk
  Pielęgniarka Koordynująca:
  Ewa Kulis
  Inspektor Ochrony Danych
  Arkadiusz Trela
  e-mail: iod@przychodnia-skala.pl
 • 12 389 00 00

  12 389 10 56


  12 389 00 00

  • 32-043 Skała, ul. Słomnicka 69. 12 389 10 05

Ośrodek Zdrowia w Minodze

Ośrodek Zdrowia w Cianowicach

 • Cianowice, 32-043 Skała,
  ul. Krakowska 250
  Dyrektor:
  Marzena Grochowska
  p.o. Z-cy Dyrektora ds. medycznych:
  Izabella Barczyk
  Pielęgniarka Koordynująca:
  Ewa Kulis
 • 12 389 10 13

  • Cianowice, 32-043 Skała, ul. Krakowska 250 . 12 389 10 13

Napisz do Nas

KLAUZULA INFORMACYJNA


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Skale, ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@przychodnia-skala.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@przychodnia-skala.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy ze strony https://przychodnia-skala.pl/kontakt na podstawie wyrażonej zgodny, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO ( rozporządzenie o ochronie danych osobowych nr 2016/679).

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie dotyczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.