Przychodnia Rejonowa w Skale: 12 389 00 00, 12 389 10 05, 12 389 10 56
Poradnia Pediatryczna: 12 416 29 64
Ośrodek Zdrowia w Cianowicach: 12 389 10 13
E-mail: kontakt@przychodnia-skala.pl

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Strona główna / Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej funkcjonuje w dni powszednie w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-8.00 dnia następnego.


W Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Pacjenci mogą korzystać z konsultacji lekarskich i świadczeń pielęgniarskich.


W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielamy lekarskich porady ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim z Pacjentem lub telefonicznie, a w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta – porady mogą być udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta.


Całodobowa opieka medyczna obejmuje pacjentów z obszaru gmin: Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia. Ze świadczeń na miejscu w Ambulatorium mogą jednak skorzystać wszyscy pacjenci, również spoza wymienionego obszaru, których stan zdrowia tego wymaga.


Jaką pomoc uzyska Pacjent w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej? Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy korzystać, gdy:

  • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • mamy istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Natomiast w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia – należy wezwać pogotowie ratunkowe. Do takich przypadków należą np. utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból brzucha, zaburzenia rytmu serca, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe, uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległa rana, będąca efektem urazu, oparzenia.


Jakich świadczeń nie uzyskamy w ramach ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
  • skierowania do specjalisty

Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są u naszego lekarza POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej od 18-ej.


  • Telefon do Ambulatorium Nocnej I Świątecznej Opieki Zdrowotnej: 12 389 00 00.