Przychodnia Rejonowa w Skale: 12 389 00 00, 12 389 10 05, 12 389 10 56
Poradnia Pediatryczna: 12 416 29 64
Ośrodek Zdrowia w Cianowicach: 12 389 10 13
E-mail: kontakt@przychodnia-skala.pl

Zostań naszym pacjentem

Strona główna / Zostań naszym pacjentem

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Skały i okolic do korzystania z usług naszej Przychodni. Jesteśmy placówką podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, działającą na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach umowy z NFZ Pacjenci korzystają z naszych porad bezpłatnie.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej można wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę i położną POZ.

Dla pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ w naszej Przychodni, oprócz porad lekarskich, zabiegów pielęgniarskich, wizyt położnych, konsultacji specjalistycznych (często do zrealizowania w naszym SPZOZ, przy niedługim czasie oczekiwania), realizujemy:

  • szeroką gamę badań diagnostycznych, niezbędnych w procesie diagnozowania i leczenia. Posiadamy na miejscu Pracownię RTG, Pracownię USG, realizujemy badania laboratoryjne, spirometryczne, badania audiometryczne (listę bezpłatnych badań, na które może kierować lekarz POZ, określa NFZ),
  • dodatkowo oferujemy naszym pacjentom bezpłatne porady specjalisty diabetologa,
  • w ramach Poradni Pediatrycznej – bezpłatne badanie USG bioderek u dziecka, a także dyżury pediatryczne w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 12.00-18.00.

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną z naszej Przychodni należy złożyć w jednej z trzech naszych placówek deklarację wyboru. Złożenie deklaracji jest bezpłatne. Konieczne jest podanie numeru PESEL osób, które chcemy zapisać. W przypadku osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych potrzebne są dane zarówno osoby zapisywanej, jak i rodzica (prawnego opiekuna). Klikając w poniższe miniatury można pobrać obie strony obowiązujących druków deklaracji.


Deklarację można wypełnić przy okazji wizyty w naszych placówkach, lub – dla wygody wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie przynieść ją do Przychodni, lub przesłać pocztą na nasz adres 32-043 Skała, ul. Słomnicka 69. Jeśli masz wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić deklarację, po prostu przyjdź do naszej Przychodni, a my wypełnimy za Ciebie wszystkie formalności.


ZAPRASZAMY!