Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/KO/2023

szczegóły

Konkurs ofert nr 1/KO/2023 w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

szczegóły

Warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu neurologii w Poradni Neurologicznej SPZOZ w Skale

szczegóły

Rozstrzygnięcie konkursu na badania laboratoryjne

szczegóły

Z powodu błędnego formatu danych w poprzednim formularzu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale przekazuje ponownie załącznik nr 1 do WKO KO/1/2020

szczegóły

Odpowiedzi na pytania II oraz zmiana terminu składania ofert

szczegóły