Warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu chirurgii ogólnej w Poradni Chirurgicznej SPZOZ w Skale

szczegóły

Warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu położnictwa i ginekologii w Poradni Ginekologicznej SPZOZ w Skale

szczegóły

Warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza POZ w jednostce organizacyjnej SPZOZ w Skale – Przychodni Rejonowej w Skale oraz Ośrodku Zdrowia w Minodze

szczegóły

Warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza POZ/Poradni Pediatrycznej w jednostce organizacyjnej SPZOZ w Skale – Przychodni Rejonowej w Skale oraz Ośrodku Zdrowia w Cianowicach

szczegóły

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/KO/2023

szczegóły

Konkurs ofert nr 1/KO/2023 w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

szczegóły