Deklaracja dostępności

strony Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przychodnia-skala.pl.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,

brak możliwości odczytania tekstu,

brak wyróżnienia elementów (fokus) przy nawigacji klawiaturą,

brak mapy strony/wyszukiwarki

niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Domagalska.

E-mail: kontakt@przychodnia-skala.pl

Telefon: 795-443-722

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale

ul. Słomnicka 69 32-043 Skała

e-mail: biuro@przychodnia-skala.pl, tel. 12/3890056

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Rejonowa w Skale, ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała

do budynku prowadzą dwa wejścia:

¤ Wejście główne – od strony ul. Polnej. Wejście jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (platforma dla wózków)

¤ Wejście od strony ul. Słomnickiej (parking pracowniczy) – brak przystosowania dla osób na wózkach inwalidzkich.

brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – posiada windę. Na parterze i na pierwszym piętrze znajdują się toalety dla niepełnosprawnych,

budynek jest przygotowany dla matek z małymi dziećmi – w toalecie dla niepełnosprawnych (I piętro) znajduje się przewijak dla dzieci

brak wyznaczonego rozpoczęcia i zakończenia biegów schodowych,

siedziba Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale mieści się na pierwszym piętrze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale, pok. 10, ul. Słomnicka 69. Osoby zainteresowane spotkaniem z pracownikami administracji mogą skorzystać z windy lub umówić spotkanie telefonicznie pod numerem 12 389 00 56

przed budynkiem występuje miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych,

do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,

w budynku nie ma pętli indukcyjnych

 

Gabinet Rehabilitacji Medycznej, ul. Krakowska 38, 32-043 Skała

do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Krakowskiej. Wejście jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (platforma dla wózków)

brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze – brak windy nie stanowi przeszkody w poruszaniu się osób na wózkach inwalidzkich.

toaleta dla niepełnosprawnych.

brak wyznaczonego dedykowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem

do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,

w budynku nie ma pętli indukcyjnych

 

 

Ośrodek Zdrowia w Cianowicach, ul. Krakowska 250, 32-043 Cianowice

do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Krakowskiej. Wejście jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (platforma dla wózków)

brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

budynek nie posiada windy ani platformy dla wózków inwalidzkich

na I piętrze znajduje się Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień oraz Poradnia Uzależnień. W celu umówienia się na wizytę, Pacjenci niepełnosprawni są proszeni o kontakt telefoniczny pod numerem 12/4163405 – porady odbywają się w dostępnych pomieszczeniach na parterze

budynek posiada toaletę dla niepełnosprawnych – na parterze,

brak wyznaczonego dedykowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,

do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,

osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,

w budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

 

Ośrodek Zdrowia w Minodze, Minoga 5, 32-046 Minoga

do budynku prowadzi jedno wejście główne. Wejście jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (platforma dla wózków)

brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,

brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych,

wszystkie pomieszczenia dla Pacjentów znajdują się na parterze – brak windy nie stanowi przeszkody w poruszaniu się osób na wózkach inwalidzkich

budynek posiada toaletę dla niepełnosprawnych – na parterze

brak wyznaczonego dedykowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem

do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

w budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aktualności

zobacz więcej aktualności

16.06.2021

Krwiodawstwo darem życia

Krwiodawstwo darem życia Co roku w Polsce przetacza się około 1 200 000 jednostek koncentratu krwinek czerwonych, co oznacza, że tyle donacji jest potrzebnych, żeby pozyskać krew dla potrzebujących pacjentów. Ilość krwi w organizmie człowieka to ok. 5,5 – 6 litrów.

czytaj dalej

15.06.2021

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU (TPK) – 800 137 200 Jeden, bezpłatny numer telefonu, przeznaczony dla osób ubezpieczonych i mieszkających w Polsce – 800 137 200. TPK jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli: • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo […]

czytaj dalej

09.06.2021

Profilaktyka osteoporozy

Ponad 200 milionów osób dotkniętych jest osteoporozą na całym świecie. W Polsce na osteoporozę choruje ok. 2,8 mln osób. Czym jest osteoporoza? Jakie są czynniki rozwoju tej choroby? Czy dieta i aktywność fizyczna może pomóc w redukcji czynników rozwoju osteoporozy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz TUTAJ

czytaj dalej

07.06.2021

Szczepienie młodzieży 12+ przeciwko COVID-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale informuje, iż od dzisiaj tj. 7 czerwca 2021r., rozpoczyna się rejestracja na szczepienie przeciwko COVID-19 młodzieży, która ukończyła 12 r.ż. Szczepienia odbywają się w Punktach Szczepień – w Przychodni Rejonowej w Skale, ul. Słomnicka 69 oraz w Ośrodku Zdrowia w Cianowicach, ul. Krakowska 250.

czytaj dalej