Deklaracja dostępności

strony Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – nie zawiera wszystkich kluczowych treści:

 • brak możliwości odczytania tekstu
 • informacje nie są dostępne w postaci elektronicznego pliku
 • tekst nie jest odczytywany maszyno
 • treść informacji nie została napisana tekstem łatwym do czytania i zrozumienia

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Domagalska.
 • E-mail: kontakt@przychodnia-skala.pl
 • Telefon: 795-443-722

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale

ul. Słomnicka 69 32-043 Skała

e-mail: biuro@przychodnia-skala.pl, tel. 12/3890056

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Rejonowa w Skale, ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • wejście główne – od strony ul. Polnej. Wejście jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (w 2022 r. wyremontowano istniejącą pochylnię oraz dostawiono nową platformę dla wózków inwalidzkich spełniającą standardy dostępności, wymieniono drzwi wejściowe – zainstalowano w nich automatykę drzwiową);
  • Wejście od strony ul. Słomnickiej (parking pracowniczy) – brak przystosowania dla osób na wózkach inwalidzkich;
 • Przed budynkiem od strony ul. Polnej wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych;
 • Wszystkie drzwi gabinetów lekarskich mają w świetle 90cm, ościeżnice są w kontrastowym w stosunku do ścian kolorze;
 • Drzwi pomieszczeń dostępnych dla pacjentów posiadają tabliczki z oznaczeniem w alfabecie Braille’a;
 • Zamontowany jest system nawigacji Beacon;
 • Budynek posiada plany tyflograficzne na parterze i piętrze – prowadzą do nich linie naprowadzające;
 • Przed drzwiami wejściowymi oraz w strefie Rejestracji Głównej umieszczone są pola uwagi;
 • W Rejestracji Głównej stworzone jest stanowisko obsługi dla osób niskorosłych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich, z ladą rejestracji znajdującą się na wysokości 75cm;
 • Wymieniono balustradę schodów, umieszczono na niej oznaczenia w alfabecie Braille’a mówiące o kierunku biegu schodów;
 • Na schodach pierwszym i ostatnim danego biegu zastosowano kontrastowe oznaczenie, przed każdym biegiem schodów umieszczono pola uwagi;
 • Wyremontowano toaletę dla osób niepełnosprawnych znajdującą się na parterze – zamontowano w niej sygnalizację przywoławczą oraz włączające się automatycznie oświetlenie;
 • Poradnia Pediatryczna jest podzielona na niezależne strefy „dziecka chorego” oraz „dziecka zdrowego” – z odrębnymi poczekalniami;
 • W Poradni Pediatrycznej znajduje się kącik matki karmiącej z przewijakiem, w toalecie na piętrze dostępny jest składany przewijak dla dzieci;
 • Na piętrze w obrębie pochylni po obu jej stronach zamontowana jest balustrada spełniająca standardy dostępności;
 • Budynek posiada dźwig osobowy, jednak jego obsługa może być problematyczna. Z tego względu w strefie wejścia do windy na parterze znajduje się system Call Hear;
 • Budynek wyposażony jest w matę ewakuacyjną;
 • Dostępny jest tłumacz online PJM;
 • W budynku Przychodni znajdują się 3 pętle indukcyjne dla osób z aparatami słuchowymi, lupa dla słabowidzących, program powiększająco-udźwiękowiający dla pacjentów chcących samodzielnie skorzystać z e-rejestracji;
 • Siedziba Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale mieści się na pierwszym piętrze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale, pok. 10, ul. Słomnicka 69. Osoby zainteresowane spotkaniem z Dyrektorem lub pracownikami administracji mogą skorzystać z windy lub umówić spotkanie telefonicznie pod numerem 12/389 00 56;
 • Do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
 • Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy – wyznaczono dwóch asystentów osoby ze szczególnymi potrzebami;

 

Gabinet Rehabilitacji Medycznej, ul. Krakowska 38, 32-043 Skała

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Krakowskiej. Wejście jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich, pod drzwi wejściowe można podjechać samochodem;
 • Brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń fakturowych;
 • Brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych;
 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze – brak windy nie stanowi przeszkody w poruszaniu się osób na wózkach inwalidzkich;
 • Toaleta dostępna dla niepełnosprawnych;
 • Brak wyznaczonego dedykowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem;
 • Do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
 • Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;

 

Ośrodek Zdrowia w Cianowicach, ul. Krakowska 250, 32-043 Cianowice

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Krakowskiej. Wejście jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (pochylnia dla wózków);
 • Brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń fakturowych;
 • Brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych;
 • Budynek nie posiada windy ani platformy dla wózków inwalidzkich;
 • Na I piętrze znajduje się Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień oraz Poradnia Uzależnień i Poradnia Rodzinna. W celu umówienia się na wizytę, Pacjenci niepełnosprawni są proszeni o kontakt telefoniczny pod numerem 12/4163405 – w takich przypadkach porady odbywają się w dostępnych pomieszczeniach na parterze;
 • Budynek posiada toaletę dla niepełnosprawnych – na parterze;
 • Brak wyznaczonego dedykowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem;
 • Do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
 • Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy;

 

Ośrodek Zdrowia w Minodze, Minoga 5, 32-046 Minoga

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Wejście jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (pochylnia dla wózków);
 • Brak przystosowania budynku dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowań w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń fakturowych;
 • Brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych;
 • Wszystkie pomieszczenia dla Pacjentów znajdują się na parterze – brak windy nie stanowi przeszkody w poruszaniu się osób na wózkach inwalidzkich;
 • Budynek posiada toaletę dla niepełnosprawnych – na parterze;
 • Brak wyznaczonego dedykowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem;
 • Do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
 • Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;

Aktualności

zobacz więcej aktualności
kobieta trzyma przy piersi różową wstążeczkę - symbol walki z nowotworem piersi 24.10.2023 r. – badania mammograficzne

24.09.2023

24.10.2023 r. – badania mammograficzne

Szanowni pacjenci, SPZOZ w Skale informuje, że w dniu 24.10.2022r. w Przychodni Rejonowej w Skale odbędą się badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu krakowskiego. Rejestracja pod numerami telefonów podanymi na plakatach.

czytaj dalej o 24.10.2023 r. – badania mammograficzne
zdjęcie przedstawia lekarza siedzącego przy biurku, jedną ręką pisze na komputerze, w drugiej trzyma długopis i wypełnia ankietę Zmiana harmonogramu pracy lekarzy POZ – Cianowice

31.07.2023

Zmiana harmonogramu pracy lekarzy POZ – Cianowice

Szanowni Pacjenci SPZOZ w Skale, uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 lipca 2023r. kończy pracę w Ośrodku Zdrowia w Cianowicach Pani Doktor Anna Bednarz-Sułowska. Ośrodek Zdrowia w Cianowicach będzie miał nowego lekarza – Panią Doktor Lucynę Trelę-Muchę, która dotychczas pracowała w naszej Przychodni Rejonowej w Skale. Przez 2 miesiące dodatkowym lekarzem będzie także Pani Doktor […]

czytaj dalej o Zmiana harmonogramu pracy lekarzy POZ – Cianowice
żółty trójkąt z czarnym wykrzyknikiem w środku Brak możliwości kontaktu telefonicznego w dniu 20.07.2023 w godzinach 05.00 – 07.30

19.07.2023

Brak możliwości kontaktu telefonicznego w dniu 20.07.2023 w godzinach 05.00 – 07.30

Szanowni Państwo, Informujemy, iż ze względu na planowaną przez TAURON przerwę w dostawie prądu, w dniu 20.07.2023 r. w godzinach 05.00 – 07.30 nie będzie możliwości kontaktu telefonicznego z Przychodnią Rejonową w Skale. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej o Brak możliwości kontaktu telefonicznego w dniu 20.07.2023 w godzinach 05.00 – 07.30
Plakat reklamujący informator pt. nawigator pacjenta. Zostały w nim zebrane wszystkie informacje, które mogą być przydatne dla pacjentów. W dalszej części artykułu znajduje się link przenoszący do informatora Nawigator pacjenta

18.07.2023

Nawigator pacjenta

Szanowni Państwo, informujemy, że TUTAJ znajduje się pełna treść Nawigatora Pacjenta

czytaj dalej o Nawigator pacjenta